Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Dagligarkiv

Dagligarkiv kommunehuset sentralt arkiv: Papirarkiv: Det blir løpende avsluttet saker som er papirbasert det vil si fra tiden frem til 31.01.13. Pr. januar 2016 er papirarkivet (bokstaver) fra 2008-31.01.13 avsluttet og gjort klar til avlevering. Avslutning av tallarkivet for samme periode er prioritert og pågår løpende.

Elektroniske saker: Det skapes hver dag nye arkivelementer i den løpende saksbehandlingen. Det blir løpende avsluttet saker elektronisk, det vil si saker som er opprettet fra og med 01.02.2013.

  

  

Laster...