Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Lokalt regelverk

Gjeldende Rutinebeskrivelse post- og dokumentbehandling og Retningslinjer for dokumentstyring er gjennomgått (vedtak formannskapet 16.mars 2004 sak 56/04).

Noen av punktene stod også i arkivplanen under Rutinebeskrivelser - Daglige arkivrutiner - Post- og dokumentbehandling på rådhuset.

De punktene som ikke stod i arkivplanen fra disse to dokumentene, og som er funnet relevant å ta med, er lagt inn i arkivplanen.

Noen punkter er ikke tatt med. Det er fordi det har skjedd en utvikling på området som gjør at rutinene er endret og gjøres på en annen måte nå.

Med bakgrunn i dette anser en ikke at det er nødvendig å ha de to dokumentene med som Lokalt regelverk i arkivplanen.

Dokumentene kommer til å inngå som en del av historikken for hvordan rutinene innen post- og dokumentbehandling har utviklet seg over tid.

Laster...